Project Group Organisations Persons
Code Reality - Augmented Reality Education Organisations Persons
SimReal - simulation and visualization Organisations Persons
Applikasjon for automatisert tilstandsvurdering av kritiske objekter i industriell sammenheng ved bruk av maskinlæring. Organisations Persons
Kroppskunnskaping Organisations Persons
SKIFT - et løft for høyere utdanning Persons
ALM for Emergency Management Professionals using Virtual Reality Organisations Persons
CC-MOON.net (VRI Project) Organisations Persons
The Profit-maximizing Capacitated lot-sizing Problem with Markting Extensions Organisations Persons