Kroppskunnskaping

Konsept KROPPSKUNNSKAPING® er utviklet gjennom professor og sykepleier Kristin Heggdal`s forskning. Hun har samarbeidet med pasienter og helsepersonell i utviklingen av konseptet og har skrevet bøker og artikler om forskningsresultatene. 

De nåværende nettsidene for Kroppskunnskaping begynner å dra på årene, og det skal i løpet av året utvikles nye responsive sider på plattformen Drupal, i tillegg til at de engelske sidene skal integreres opp mot de norske i samme slengen. Jeg opprettet tidligere et bestillingsskjema for en av bøkene hennes, som ble integrert mot den nåværende nettsiden og Facebook - dette skal også knyttes opp mot de nye nettsidene.

Siden vil utvikles av lroedal.net.